Projekty > Ječmen studio

Ječmen studio

Klient

vlastní ateliér

Lokace

Šubova 33, Olomouc-Chválkovice

Popis projektu

Modrý ateliér ječmen studia je situovaný na předměstí Olomouce - ve Chválkovicích. Dům mých prarodičů stojí v uliční frontě, vedle domu je proluka, kterou se vchází na dvůr. Proluka šíře rodinného domu se slepým štítem souseda a naším plným štítem s druhotně proraženým oknem do obýváku. Převýšený prostor byl částečně dlážděný ale více zelený se záhony trvalek.

Z potřeby manifestovat naše architektonické cítění a z nutnosti zhmotnit desetiletou vyčerpávající praxi v Olomouci jsem se s kolegyní - manželkou rozhodl zahájit svépomocí stavbu ateliéru.

S romantickou vírou recyklace krásných kastlových oken, jenž byly zachráněny ze zábřežské Masarykovy základní školy (1938) od hradeckého architekta Lysky, jsme započaly před třemi lety stavbu. Je symbolické, právě kvůli této akci jsme se vrátili do regionu.

Budova zachovává proluku, zužuje jí. Proluka je zakončena studnou s pumpou. Tato plocha je v denní době veřejně přístupná a je zálivem ulice. Posuvná vrata se skryjí do výklenku budovy.

Vysoký řád původních kastlových oken ve dvou podlažích, s pultovou střechou proměnného přesahu, je hlavní kompoziční princip. Okna jsou vystavena. 12 čtyřdílných oken o 96ti křídlech. Orientována do tří stran, hlavní fasáda do průjezdu je na sever. Prostředí pro dobrou práci architekta.

Nové prvky - vstupních dveří a okno pro výstavku do ulice mají zaoblené tvarování jasně novodobé - podobné vagónu. Půdorysné rozměry 10,465 x 3,385m. Rozměr okna a šířka svislého požárního pásu (k sousednímu objektu) jsou šířkou budovy. Délkou +/- hloubka proluky dělitelná formátem oken.

Po skrývce sněhu a provedení základů jsme na podkladu Vítězslavových plánů provedli konvenční betonovou desku, zděnné U při sousedním štítu a dřevostavbu pro osazení oken. Strop nad přízemím je betonová deska. Plochy fasády mimo okna jsou provedeny z cementotřískových desek tl. 10 mm na roštu se zateplovací vatou. Proměnný přesah pultového střechy s valbami umožňuje konstantní detail okapu, který je tímto ve spádu.

Přiznáváme konstrukci a materiál, krásu tektoniky stavebních postupů a zdobnost nejnutnějšího. Plus recyklujeme. Zde znovupoužíté je z našich archiúloh. Okna ze ZUŠ Zábřeh, parkety a tělesa ze Sochorových kasáren, zrcadlové nerezové plechy z našeho opuštěného ateliéru, židle z babiččina obýváku, světla ze šrotu. Nové plechové schodiště průchozí šířky 550mm duní jako na parníku. Nový nábytek je základní ze surové dřevotřísky. Spáry keramických bloků jsou zaputzovány štukem a stěny natřeny fasádní barvou. Strop zůstal po odbednění betonový.

Tmavě modrá barva RAL 5013 noční modrá byla zvolena jako zosobnění neviditelnosti domu. Potřeba autorů na barevný dům je reakcí na černošedá klišé.

Před dokončením byl objekt vymaskován a bez okenních křídel celý z exteriéru i interiéru přestříkán finální vrstvou lesklého laku, tak jako by byl strojem.

Velká okna zajišťují přímý kontakt s kvetoucími trvalkami podél hlavní fasády. Protější štít je popnut a nově vysázené okrasné stromy na ulici navazují na okrasné stromy dvora.

V ateliéru je šest pracovních pozic připojených na internet.
V Olomouci Eva a Lukáš Blažkovi - zakládající členové ječmen studia - k 10. výročí založení

Adresa

  • Šubova 252/33
  • 779 00
  • Olomouc

Sociální sítě