Projekty > Dřevotrust

Dřevotrust

Klient

Dřevotrust prodej, a. s., Frýdek – Místek

Lokace

Jeremenkova 10, Olomouc

Popis projektu

  • Název projektu - Novostavba objektu vzorkovny firmy Dřevotrust prodej a.s.
  • architekt - ječmen studio - Eva Blažková, Lukáš Blažek, Vítězslav Petr, Lucie Baníková
  • datum projektu - 2010
  • realizace - 2012
  • fotografie - ječmen studio

Cílem rekonstrukce objektů a novostavby objektu vzorkovny je znovuoživení areálu, pokračování a v architektuře novostavby navázání na charakter průmyslové architektury přelomu století této oblasti Olomouce. Zapracováním soudobých požadavků na prodej, skladování a zázemí umožní pobočce fy Dřevo Trust - prodej, a.s současný i budoucí rozvoj.
Areál slouží pro prodej širokého sortimentu materiálu a zboží jak pro profesionální firmy stolaře/ truhláře, tak i drobné řemeslníky a koncové zákazníky.
Řešený areál se nachází mezi ulicemi Kaštanová a Jeremenkova, naproti kolejiště hlavního nádraží, které je tvoří celou jednu stranu ulice Jeremenkova, se nachází oblast s řadou kvalitních cihelných staveb z přelomu 19. století, mimojiné i tento areál. Tato uliční široká třída se vzrostlými stromy je však obsahově prázdná " výpadovka".
Pro další zdravý vývoj místa bylo nutné spící areál "rožnout". Snaha o iniciační dům byla namístě..
V místě bez jasné urbanistické koncepce, tvořené jen z utilitárních hal, byl navržen dům s jasným tvarem. Orientační bod v půlce trasy Hlavní nádraží - Senimo.
Objekt vzorkovny je jediným novým domem. Areál byl bez hlavy. Bylo nutné vytvořit administrativní budovu s showroomem.
Nová stavba respektuje uliční čáru bytových domů a tím pokračuje v meřítku široké třídy.
Koncepce domu je založena na použití dnešních typických materiálů a konstrukčního řešení haly, tj. ocelová konstrukce opláštěná PUR panelem, a na užití jasných výrazových prostředků, tzn.architekturu tvoří silný tvar, prosvětlení a detail.
Čtvercový půdorys, to je symetrie na všechny strany. Snaha o dokonalý půdorys v živelně rostlém areálu podél vlečky. Jeden detail fasády se opakuje podél celého domu, všechny fasády jsou stejné. Inženýrský přístup.
Lesklý hladký objem konstrastuje s původními halami z lícového zdiva. Stavba má jedlově zelenou barvu. Tím je dosažen tmavý look. Je to frajer ve firmeních barvách, který má na sebe upozornit. I svojí panelovou konstrukcí pláště kontrastuje objekt oproti okolním zděných budovám.
Tvarová slavnost domu je vytvořena podseknutím fasády. Dům má parter prosklený výlohami, kde jsou vidět štíhlé ocelové sloupy. Na nich je položena plná hmota s pásovým oknem určena pro administrativu. Dráždivý moment břemene na subtilních podporách je podpořen šikminou, která se láme až v parapetu pásového okna patra. Skrze prosklený parter je ulice vtažena dovnitř areálu a naopak.
Interiér přízemní vzorkovny je neutrální, světlý, slouží jako pozadí pro vystavované zboží. V patře jsou umístěny velkoprostorové kanceláře, kde dominuje pás světla skrze okna a bílé prostory jsou doplněny dřevem s výraznou kresbou. Hloubku objektu prosvětlují dva světlíky umístěné nad jádrem objektu, uprostřed administrativy se nachází je velká zasedací místnost.
Novostavba vzorkovny je půdorysně napojena na původní haly. Zastavěná plocha je 500 m2 V nové budově bude zaměstnáno 60 pracovníků. Celkové náklady činí cca 25 mil. korun.
Opravily se všechny stávajíc haly, zpevnily se manipulačni plochy, spravily sítě a postavil se nový dům.

Adresa

  • Šubova 252/33
  • 779 00
  • Olomouc

Sociální sítě