Projekty > Dolní Morava - statky

Dolní Morava - statky

Klient

Sajm spol. s r. o. Olomouc

Lokace

Dolní Morava – Areál Větrný vrch

Popis projektu

Domy reflektují po staletí vyvíjející se archetyp zdejšího horského statku. Architektura širokých mohutných štítů, hmota soudomí se podobá historickým stavením, volné prostranství mezi nimi. Avšak tvarováním a lehkou asymetrií chtějí posunout design i fungování domů do 21. století.
Urbanistická struktura obce Dolní Morava je tvořena rozvolněnou zástavbou samostatných statků na obou svazích údolí řeky Moravy. Nad obcí jsou sečené svahy shora ohraničené lesem. Táhlé, široké údolí je uzavřeno Kralickým Sněžníkem.
Navrhovaná zástavba navazuje na výše uvedené souvislosti. Návrh umístění nového areálu ubytovacích kapacit do dolní části řešeného území při místní cestě vyjadřuje více snahu o přimknutí k obci než touhu po solitérech ve svahu.
Domy reflektující po staletí vyvíjející se archetyp zdejšího horského statku. Architektura širokých mohutných štítů stavení. Pohledové vylehčení objemu budov spádnicovou orientací. Hmota soudomí podobná historickým statkům, asymetrie budov, volné prostranství mezi nimi. Kolmá orientace na osu údolí, tj. spádnícová orientace hřebene sedlové střechy. Štíty bez valeb.
Navrhované objekty statek A a statek B s podzemními garážemi vycházejí z výše uvedeného a zároveň chtějí posunout design i fungování domů do 21. století. Dvojice objektů - větší statek A a menší statek B budou vůči sobě mírně vychýleny, hřebeny jejich sedlových střech tedy nebudou rovnoběžné. Fasáda statku B orientovaná do prostranství je lomená. Důvodem odchylky lomu je oslunění a nerušený výhled z apartmánů.
Ačkoliv jsou objemy statků hmotově kompaktní, v jejich opláštění jsou nenápadně skryty balkóny - principem zdvojené fasády. Navenek tradiční dřevěný plášť umožňuje díky posuvné dřevěné stěně otevření prostoru balkónu a prosvětlení interiéru apartmánu. Balkony obou domů mohou být posunuty do dvou poloh - otevřené/ uzavřené, podle obsazení apatrmánů.
Dalším posunem oproti tradičnímu statku je zobytnění podkroví. V rovině střechy jsou navržena střešní okna. Na jižní straně střechy jsou navržena tři ateliérová okna u statku A a dvě u statku B.
Severní apartmány uprostřed dispozice mají handicap oslunění, proto jsou pro oba objekty navrženy arkýře pro tyto středové apartmány s bočními arkýřovými okny orientace východ západ.
Oba domy statku jsou osazeny do terénu obdobně jako historické stavení - na terase ve svahu. Terasa je tvořena zelenou střechou skrytých podzemních garáží.
Vnější materiálové řešení z tlakově impregnovaného modřínového dřeva, svislé orientace prken s přelištováním. Vnitřní architektonické řešení je střídmé, účelné, vycházející z dispozic objektů.

Adresa

  • Šubova 252/33
  • 779 00
  • Olomouc

Sociální sítě